قلع کش سیمی
قلع کش سیمی cp-0815
قلع کش سیمی با عرض ۰٫۸mm و طول ۱٫۵ متر
قلع کش سیمی
قلع کش سیمی cp-2015
این نوع قلع کش با عرض ۲mm و طول ۱٫۵ متر
قلع کش سیمی
قلع کش سیمی cp-2515
این نوع قلع کش با عرض ۲٫۵mm و طول ۱٫۵ متر
قلع کش سیمی
قلع کش سیمی cp-3015
با بهترین کیفیت ها و مناسب ترین قیمت ها با ۳mm عرض و ۱٫۵ متر طول در فروشگاه apmelectronic.
قلع کش سیمی حلزونی
قلع کش سیمی حلزونی cp-20y
این نوع قلع کش با عرض ۲۰mm و طول ۲متر
قلع کش سیمی حلزونی
قلع کش سیمی حلزونی cp-25Y
با عرض ۲٫۵mm و طول ۲ متر از محصولات فروشگاه apmelectronic.
قلع کش سیمی حلزونی
قلع کش سیمی حلزونی cp-30y
قلع کش سیمی حلزونی با ۳mm و طول ۲متر در فروشگاه apmelectronic موجود است.
احیاکننده نوک هویه
احیا کننده نوک هویه
مناسب برای افزایش طول عمر و کارایی نوک هویه های گران قیمت