ذربین عینکی
ذربین عینکی
ذربین عینکی که از بزرگنمایی ۵ تا ۲۵x از نمونه ذربین های موجود در فروشگاه apmelectronic.
ذربین چشمی
ذربین چشمی
ذره بین مانند ذره بین های ساعت سازان با بزرگنمایی ۶x
ذربین چراغ دار
ذربین چراغ دار
ذره بین ابزاری است برای بزرگ نمایی اشیا کوچک
ذربین دانش آموزی
ذربین دانش آموزی کوچک
این ذربین مناسب برای استفاده دانش آموزان و آزمایشگاه ها در مدارس می باشد که بزگنمایی آن ۶x می باشد.
ذربین دانش آموزی
ذربین دانش آموزی بزرگ
ذربین دانش آموزی با بزرگنمایی ۶x با کیفیتی مناسب و قیمتی ارزان
ذربین دیجیتالی
ذربین دیجیتالی
میکروسکوپ مدل ۱۰۰۰X با وزن ۲۰۰ گرمی و حجم اندک