کانکتورنظامی رادیال
کانکتور نظامی RADIALL
کانکتور نظامی رادیال از نوع R115.427.000 می باشد.
کانکتور نظامی sourial
کانکتور نظامی SOURIAL
ساخت و تولید و واردات انواع کانکتورهای نظامی.کانکتورهای مخابراتی و کانکتورهای صنعتی تولید سیم کشی و دسته کابلهای نظامی و های ولتاژ.
کانکتور نظامی LEMO
کانکتور نظامی LEMO
از نمونه کانکتورهای نظامی می توان به کانکتور نظامی LEMO اشاره کرد که در فروشگاه APMELECTRONIC بفروش می رسد.